Wie zijn we

Samen Thuis geven

Wij zijn Woonkracht10. We bieden aan ruim 10.000 huishoudens een goede, betaalbare woning in Alblasserdam, Papendrecht en Zwijndrecht. Samen Thuis geven, dat is onze missie: we zoeken samenwerking binnen en buiten de organisatie, om samen te voorzien in huisvesting voor mensen die daarvoor van ons afhankelijk zijn. Met oprechte aandacht zorgen we voor passende, betaalbare en goede woningen in leefbare buurten.

We willen niet gewoon Samen Thuis geven, maar met passie en compassie. We staan midden in de samenleving en weten wat daar speelt. De opgaven buiten zijn groot en complex. Dus bieden we altijd het beste van wat we in huis hebben. Wij geloven in buurten met woningen waar een plek is voor iedereen en voor hen die extra kwetsbaar zijn; in de goede balans met hen die sterker zijn. Het vraagt om vertrouwensvolle relaties met de mensen in de buurt en anderen die daar actief zijn. Daarom zijn we eerlijk en transparant in onze intenties en communicatie. Zo nodig vragen we huurders, partners, woningzoekenden, en partners hun verantwoording te nemen. Samen maken we huis en buurt tot een Thuis.

Missie Woonkracht10
Samen maken we huis en buurt tot een thuis. Wij werken met aandacht aan betaalbare, goede woningen in leefbare buurten.

Visie Woonkracht10 
Samen geven we thuis met woningen in leefbare buurten waar plek en aandacht is voor onze huurders.

Samen... radicaal doen wat nodig is

We zijn een corporatie die dichtbij en benaderbaar is, zodat onze klanten zich thuis voelen bij ons. We reiken zo nodig een helpende hand, maar we weten ook wat mensen in hun mars hebben, daarom vragen we ook medeverantwoordelijkheid. Van onze klanten onze partners in ons netwerk. We doen het dus niet alleen, we doen het samen. Samen met onze bewoners en samen met onze partners. En we doen wat nodig is en als het moet en als het kan dan kleuren we buiten de lijntjes. We gaan voor een grondig en groot effect. Vandaar ook de titel van ons ondernemingsplan: Samen… radicaal doen wat nodig is.

Waardevol Samen Thuis geven

In ons ondernemingsplan beschrijven we hoe we ons werk willen doen. Dit zijn de vijf pijlers die ons drijven:

  1. Hart voor de klant: We staan dichtbij onze huurders, hebben oprechte aandacht en zijn hartelijk.
  2. Veerkrachtige buurten: We zijn verbonden met de buurt en onze partners, zichtbaar en betrokken.
  3. Waardevol vastgoed: Toekomstgericht zetten we onze middelen doelmatig in en staan we open voor vernieuwing.
  4. Duurzame bedrijfsvoering: We zijn deskundig, zorgen voor tijdige financiële sturing, informatie, verantwoording en stromende processen. Positief kritisch houden we elkaar scherp en zijn we transparant over keuzes.
    5. Wendbare organisatie: Iedere medewerker heeft zelf regie in een vitale organisatie. Zo kunnen we flexibel omgaan met de complexe opgaven in de samenleving.

Dit alles en meer leest u in ons ondernemingsplan 2022-2026 | Samen... radicaal doen wat nodig is.