Een huurwoning

Wij verhuren sociale huurwoningen en zogeheten vrije sector huurwoningen. Hieronder leest u precies wat het verschil is. Beide soorten woningen verhuren we via Woonkeus. Voor een sociale huurwoning moet u zich bij www.woonkeus.nl inschrijven.

Sociale huur
Een sociale huurwoning is een woning met een netto huurprijs tot (zonder) servicekosten. Sociale huurwoningen zijn speciaal bedoeld voor mensen met een lager inkomen. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning mag uw jaarinkomen daarom niet hoger zijn dan als u alleen bent en € 52.671 (voor meerpersoonshuishoudens. Prijspeil 2024). als uw huishouden uit minimaal 2 personen bestaat. Ook deze grenzen gelden voor 2023.

Sociale huurwoningen worden verhuurd en beheerd door woningcorporaties, zoals Woonkracht10.

Inkomen vanaf (1 persoon) of € 52.671 (voor meerpersoonshuishoudens. Prijspeil 2024). (minimaal 2 personen)
Woonkracht10 kan een beperkt aantal woningen toewijzen aan woningzoekenden bovengenoemde inkomens.
In de advertentie op Woonkeus staat dan vermeld dat reageren met een hoger inkomen is toegestaan. Als u op de site van Woonkeus bent ingelogd en u heeft uw inkomen en gezinssamenstelling correct ingevuld dan ziet u automatisch alle woningen waarop u kunt reageren. Hierbij ziet u dan ook de woningen waarop u mag reageren met een hoger inkomen.

Vrije sector
Een vrije sector huurwoning is een woning met een netto huurprijs boven exclusief (dus zonder) servicekosten. In de vrije sector geldt geen maximale huur. Verdient u meer dan (1 persoon) of € 52.671 (voor meerpersoonshuishoudens. Prijspeil 2024). (minimaal 2 personen) per jaar, dan heeft u geen recht op een sociale huurwoning. U kunt dan huren in de vrije sector.

Ook de vrije sector woningen worden gepubliceerd op www.woonkeus.nl