Huuraanpassing 2024

Woonkracht10 verhoogt de huren van de meeste woningen per 1 juli 2024 met 5,3%. Het percentage van de jaarlijkse huurverhoging ligt een stuk hoger dan onze huurders van ons gewend zijn. Landelijk was de huurverhoging vanuit wetgeving jarenlang gekoppeld aan de prijsinflatie. Met ons huurbeleid volgde Woonkracht10 het prijsinflatie-percentage. Omdat de prijsinflatie in die periode structureel onder de 2% was, bleef de huuraanpassing beperkt. Nu is dat anders en dat verdient een goede uitleg.

We investeren meer dan ooit en dat kost geld
Wij hebben de huurinkomsten hard nodig voor de afspraken die we met de minister hebben. We hebben afspraken over het slopen en terugbouwen van meer nieuwe woningen. Over grootschalige woningverbeteringen, inclusief isoleren en het zoveel als mogelijk uiterlijk in 2028 wegwerken van de E,F en G labels. We maken onze woningen versneld gasloos en sluiten woningen in Papendrecht en Zwijndrecht aan op een regionaal warmtenet. De minister en Woonkracht10 hebben in de Nationale Prestatieafspraken harde afspraken gemaakt. Die moeten we nakomen. Omdat naast de extra uitgaven de bouwkosten en de rente zijn gestegen, moeten we goed op onze financiƫn letten. De huurverhoging hebben we nodig, om zo lang mogelijk de genoemde investeringen te kunnen blijven doen, en niet financieel in problemen te raken.

De wetgeving is veranderd
De huurverhoging is gekoppeld aan de loonsom. Dat is zo door de minister bepaald. Voorheen was dat de inflatie. Omdat vorig jaar de inflatie enorm is toegenomen (meer dan 10%), is de wet veranderd om onze huurders in bescherming te nemen. Niet het inflatiecijfer is van invloed maar de ontwikkeling van de lonen. Van het percentage waarmee de lonen in 2023 gemiddeld stijgen wordt 0,5% afgetrokken. De lonen zijn vorig jaar gestegen met gemiddeld 5,8%. Met 5,3% ligt de huurverhoging daar dus een half procent onder. De gedachte achter deze methodiek is, dat als de lonen meer stijgen dan de huren, de huurverhoging voor werkenden betaalbaar is. Voor mensen die voor hun inkomen afhankelijk zijn van een uitkering geldt, dat de uitkeringen zijn gestegen en de huurtoeslagregeling is verruimd. Daarmee is voor hen de betaalbaarheid van de huurverhoging gewaarborgd.

CombiRaad
Huurdersorganisatie CombiRaad is van mening dat een huurverhoging van 5,3% een behoorlijke aanslag is op het bestedingsniveau van de huurder. De CombiRaad is met enige moeite akkoord gegaan met het door Woonkracht10 voorgestelde huurbeleid 2024. Dit akkoord is afgegeven onder voorwaarden dat Woonkracht10; fors inzet op nieuwe woningen, bestaande woningen verbetert, onze serviceverlening verbetert en voor 2028 alle E,F en G labels weggewerkt zijn.

Bekijk hier de Woonkracht10 folder over de huurverhoging 2024.