Start campagne 'Wonen met oog voor elkaar'

Woningcorporatie Woonkracht10, gemeente Papendrecht, Rivas Zorggroep, ouderenzorgorganisatie Waardeburgh en Sterk Papendrecht starten vanaf vandaag een campagne onder het motto 'Wonen met oog voor elkaar'. De start van de campagne is ook de start van de 'Zorgzame Buurt' in Kraaihoek-Zuid en geeft uitleg aan de inwoners van Papendrecht over de betekenis van het wonen in de 'Zorgzame Buurt'. Een ander doel van de campagne is het werven van toekomstige bewoners.  

Zorgzame Buurt
Het begrip Zorgzame Buurt staat voor een manier van wonen met aandacht voor elkaar. De behoefte aan zorg voor ouderen neemt toe en we hebben meer te maken met mensen die om andere redenen kwetsbaar zijn. Ook de krapte op de arbeidsmarkt, de betaalbaarheid van de zorg en druk op mantelzorgers vragen om een nieuwe aanpak. Een aanpak waarbij bewoners van een buurt de ruimte krijgen samen een leefomgeving te  maken waarin het elkaar ontmoeten, leren kennen en elkaar helpen centraal staan. En waarbij de kwaliteiten en energie van jong en oud worden benut. Met professionals op afstand maar beschikbaar als het nodig is.

Toekomstige bewoners
Kraaihoek-Zuid is de eerste buurt waar we specifiek inzetten op het samen creëren van een Zorgzame Buurt. De oude 99 kleine eengezinswoningen in de wijk zijn gesloopt. In juli start naar verwachting de bouw van 137 nieuwe energiezuinige huurwoningen: 59 levensloopbestendige appartementen verdeeld over twee kleinschalige appartementengebouwen en 78 eengezinswoningen. Het zoeken naar toekomstige bewoners voor deze buurt start vanaf nu. Het uitgangspunt daarbij is dat wonen in een Zorgzame Buurt vraagt om motivatie en inzet. Waarbij ieder persoon een eigen achtergrond, kwaliteiten en ondersteuningsvraag of -aanbod heeft.

Ben jij de match?
Mensen die ingeschreven staan bij Woonkeus en interesse hebben in wonen in de Zorgzame Buurt worden onder het motto 'Ben jij de match?' opgeroepen zich aan te melden via www.zorgzaamkraaihoek.nl. Zij worden deze zomer via nieuwsbrieven en informatiemomenten op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Degenen die daarna nog steeds enthousiast zijn kunnen zich in september via Woonkeus aanmelden voor de Zorgzame Buurt. Bij de toewijzing van woningen, waarbij bewoners een mix vormen van jong en oud, zal die motivatie meewegen.