Woonkracht10 Geeft Thuis!

Thuis Geven als missie
Woonkracht10 ziet het als haar maatschappelijke opdracht om Thuis te Geven aan mensen in de Drechtsteden voor wie een woning in de vrije huurmarkt minder vanzelfsprekend of minder gemakkelijk bereikbaar is. We bieden goede en betaalbare woningen in een nette, schone en veilige buurt waar het prettig wonen is. We streven naar een gevarieerde buurt waar mensen met verschillende leefstijlen en inkomens samenleven. We stemmen ons aanbod af op de maatschappelijke en demografische ontwikkelingen in ons werkgebied en houden rekening met de duurzame eisen die het milieu en onze klanten aan ons stellen.

Thuis Geven als visie
We willen met passie en compassie Thuis Geven aan hen die zoeken naar rust en zekerheid in een dynamische en, soms, onvoorspelbare wereld. We zien mensen in hun eigenheid, met hun zorgen en vragen, en zeker ook hun wensen en mogelijkheden. We zijn een corporatie die met oprechte aandacht voor de diverse kwetsbaarheden dichtbij en benaderbaar is, zodat onze klanten zich thuis voelen bij ons. We reiken zo nodig een helpende hand, maar omdat we weten wat mensen in hun mars hebben, vragen we ook medeverantwoordelijkheid, zowel van onze klant als van de partners in ons netwerk.

Waardenvol Thuis Geven
De kernwaarden die ons drijven zijn betrokken, ondernemend, verbindend en klantgericht. Deze waarden vormen het DNA van Woonkracht10 en zijn het kompas voor gewenst gedrag. Met ruimte voor ieders eigenheid laten we zien wat wij als Woonkracht10 belangrijk vinden. Deze waarden staan niet op zichzelf, maar krijgen kleur door hun onderlinge relatie en wisselwerking. Door te handelen vanuit ons karakter beleven onze klanten Woonkracht10 als een klantgerichte organisatie die Thuis Geeft.
Actueel