Woonkracht10 Geeft Thuis!

Samen Thuis Geven
Woonkracht10 ziet het als haar maatschappelijke opdracht om samen met partners thuis te geven aan mensen in de Drechtsteden voor wie een woning in de vrije huurmarkt minder vanzelfsprekend of minder gemakkelijk bereikbaar is. We stemmen ons aanbod af op de maatschappelijke en demografische ontwikkelingen in ons werkgebied en houden rekening met de duurzame eisen die het milieu en onze klanten aan ons stellen.

Wij werken aan goede, duurzame en betaalbare woningen in gevarieerde buurten voor mensen met verschillende leefstijlen en inkomens. Daarnaast willen wij dat deze buurten netjes, schoon en veilig zijn, zodat het waar het prettig wonen is. Dat doen wij niet alleen, maar in samenwerking met onze (maatschappelijke) partners. Door te werken aan en met onze missie werken we toe naar onze visie. Dat klinkt gemakkelijk dan het is en wij zijn ervan overtuigt dat we daarvoor samen - radicaal - moeten doen wat nodig is. Een goede woning in een prettige buurt voor de mensen in de Zwijndrecht, Papendrecht en Alblasserdam voor wie een woning in de vrije huur- of koopmarkt minder vanzelfsprekend of minder gemakkelijk bereikbaar is.

Samen … radicaal doen wat nodig
We willen niet gewoon Samen Thuis geven, maar met passie en compassie. En dat doen we vooral voor hen die zoeken naar rust en zekerheid in een dynamische en, soms, onvoorspelbare wereld. We zien mensen in hun eigenheid, met hun zorgen en vragen, en zeker ook hun wensen en mogelijkheden. We zijn een corporatie die met oprechte aandacht voor de diverse kwetsbaarheden dichtbij en benaderbaar is, zodat onze klanten zich thuis voelen bij ons. We reiken zo nodig een helpende hand, maar omdat we weten wat mensen in hun mars hebben, vragen we ook medeverantwoordelijkheid, zowel van onze klant als van de partners in ons netwerk. We doen het dus niet alleen, we doen het samen. Samen met onze bewoners en samen met onze partners. En we doen wat nodig is en als het moet en als het kan dan kleuren we buiten de lijntjes. We gaan voor een grondig en groot effect. Daar komt ook de titel van ons ondernemingsplan vandaan: Samen…radicaal doen wat nodig is

Waardenvol Samen Thuis Geven
In ons ondernemingsplan beschrijven we onze kernwaarden. Dit is de manier waarop wij ons (willen) gedragen, onze cultuur. Deze waarden vormen het DNA van Woonkracht10 en zijn ons kompas voor gedrag.

De kernwaarden die ons drijven worden gevormd door de vijf pijlers:
1. Hart voor de klant: We staan dichtbij onze huurders. We hebben oprechte aandacht en zijn hartelijk.
2. Veerkrachtige buurten: We zijn verbonden met de buurt en onze partners. We zijn zichtbaar en betrokken.
3. Waardevol vastgoed: Wij richten ons op de toekomst. Onze middelen zetten wij doelmatig in. Of het om de inhoud of relatie gaat, we staan open voor vernieuwing.
4. Duurzame bedrijfsvoering: We zijn deskundig en zorgen voor tijdige financiële sturing, informatie, verantwoording en stromende processen. Met een positief kritische instelling houden we elkaar scherp en zijn we transparant over keuzes.
5. Wendbare organisatie: Iedere medewerker heeft zelf regie over het werk zodat we allemaal van betekenis kunnen zijn. Samen zijn we een vitale organisatie. Zo kunnen we flexibel omgaan met de complexe opgaven in de samenleving.

Download hier het Woonkracht10 Ondernemingsplan 2022-2026:
Samen... radicaal doen wat nodig is

Actueel