Samenwerken in de wijk

In de wijk is samenwerking met partners belangrijk. Als woningcorporatie hebben we een maatschappelijke functie. Verbinden is één van de kernwaarden van Woonkracht10. Vanuit deze gedachte willen we dingen laten gebeuren en in gang zetten, zonder dat we eigenaar worden. Wij geloven in de kracht en de zelfredzaamheid van onze huurders.

We zijn alleen daar actief waar mensen, wijken en organisaties ons ook echt nodig hebben. Dat doen we niet alleen, maar in samenwerking met anderen. Onze samenwerking is altijd tijdgebonden, kent een duidelijke doel- of taakstelling en moet altijd leiden tot een concrete en meetbare bijdrage in de wijk of buurt. Woonkracht10 voert daarbij in principe niet zelf uit, maar ondersteunt. We zijn geen eigenaar van het probleem, bieden niet de oplossing, maar we stimuleren mensen zelf met de oplossing te komen. Dat doen we door de verbinding aan te gaan met de juiste instanties, organisaties en mensen die onze huurders verder kunnen helpen.

Actueel