Samenwerking in de wijk

In de wijk is samenwerking met partners belangrijk. Als woningcorporatie hebben we een maatschappelijke functie. Verbinden is één van de kernwaarden van Woonkracht10. Vanuit deze gedachte willen we dingen laten gebeuren en in gang zetten, zonder dat we eigenaar worden. Wij geloven in de kracht en de zelfredzaamheid van onze huurders.           

We zijn alleen daar actief waar mensen, wijken en organisaties ons ook echt nodig hebben. Dat doen we niet alleen, maar in samenwerking met anderen. Onze samenwerking is altijd tijdgebonden, kent een duidelijke doel- of taakstelling en moet altijd leiden tot een concrete en meetbare bijdrage in de wijk of buurt. Woonkracht10 voert daarbij in principe niet zelf uit, maar ondersteunt. We zijn geen eigenaar van het probleem, bieden niet de oplossing, maar stimuleren mensen zelf met de oplossing te komen of tonen onze betrokkenheid door de verbinding aan te gaan met de juiste instanties, organisaties en mensen die met een oplossing kunnen komen.

Samen met partners het verschil maken

“Het zijn de bewoners die de wijk maken”, aldus Gerda de Klerk, teamleider Wijken en Wijkontwikkeling. “Woonkracht10 gaat uit van de eigen kracht van mensen. Een leefbare wijk valt of staat met de mensen die er wonen en de mate waarin zij betrokken zijn bij elkaar en de wijk. Wij huisvesten mensen, waaronder mensen die moeite hebben om dit zelf te regelen en of een rugzak hebben.  Samen met welzijnsorganisaties, de gemeente  en de politie vormen wij een netwerk om deze mensen te ondersteunen. Onze mensen kunnen samen met andere partners en de bewoners het verschil maken."

Gerda de Klerk, teamleider Wijken en Wijkontwikkeling

lettergrootte