Historie

In 2011 is Woonkracht10 ontstaan uit een fusie tussen Forta en Westwaard Wonen; twee woningcorporaties werkzaam in Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Alblasserdam en Papendrecht. Woonkracht10 heeft een geschiedenis die teruggaat naar 1912.

Rode draad in onze geschiedenis is dat we er zijn voor mensen die geen huis willen of kunnen kopen. Door welke omstandigheden dan ook. We zijn meer dan honderd jaar geleden opgericht door burgers en ondernemers. Voor en door mensen dus. Aan onze opdracht is in honderd jaar weinig veranderd.


Geschiedenis Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht
Zwijndrecht was rond 1900 een groeiende gemeente met een grote industriële ontwikkeling. De woningvoorraad moest, net als elders in het land, dringend verbeterd en uitgebreid worden. Op 24 mei 1912 wordt de Woningbouwvereniging der Christelijk Nationale Werkmansbond Afdeeling Zwijndrecht (C.N.W.B) opgericht. Enkele maanden later, op 19 augustus 1912 volgt de oprichting van Bouwvereniging Zwijndrecht (B.V.Z.). Twee verenigingen, elk met een eigen christelijke achtergrond; de eerste Hervormd, de tweede Gereformeerd. In mei 1967 komen de B.V.Z. en de C.N.W.B mondeling overeen om de bestuurlijke en organisatorische banden nauwer te gaan aanhalen en te streven naar een toekomstig samengaan. Op 29 juni 1971 richten zij gezamenlijk de Stichting Gecombineerd Woningbeheer op. De feitelijke fusie vindt plaats in 1989: Vereniging Gecombineerd Woningbeheer. In 1996 fuseert de organisatie met Stichting Ouderenhuisvesting Hendrik-Ido-Ambacht, de naam wordt dan Stichting Gecombineerd Woningbeheer. In oktober 2000 wordt een nieuwe identiteit voor de organisatie geformuleerd: sociaal, betrouwbaar, innovatief, klantgericht, ondernemend en frivool. In oktober 2002 introduceert de corporatie een nieuwe naam die beter aansluit bij de identiteit: Forta. Samen met Westwaard Wonen vormt Forta in 2011 de nieuwe corporatie ‘Woonkracht10’.


Geschiedenis Papendrecht en 
Alblasserdam
In 1919 werden twee woningbouwverenigingen opgericht te weten "Beter Wonen" en "Ons Belang". Woningbouwvereniging "Beter Wonen" heeft rond 1935 haar bezit overgedaan aan de gemeente en ondergebracht in de gemeentelijke woningstichting. Begin jaren 70 kwamen op initiatief van de gemeente gesprekken op gang om te komen tot overdracht van het gemeentelijk woningbezit aan de woningbouwvereniging. Dit resulteerde in 1973 tot het aanpassen van de statuten van de woningbouwvereniging "Ons Belang" en werd de naam van de vereniging gewijzigd in Woningbouwvereniging "Papendrecht”. Bij het van kracht worden van het Besluit Beheer Sociale Huursector in 1993 was een herbezinning op de toekomst noodzakelijk en er werd besloten om te kiezen voor een stichtingsvorm voor de corporatie, waarbij de Woningbouwvereniging "Papendrecht" omgezet werd in Woningstichting "Papendrecht".

Alblasserdam kende in de jaren ’70 drie verenigingen: Woningbouwvereniging Beter Wonen, Woningbouwvereniging Ons Belang, Bouwvereniging Alblasserdam. Deze woningcorporaties hebben, met het gemeentelijk woningbedrijf in oktober 1971 de Centrale Beheersstichting Alblasserdam (CBA) opgericht. Deze stichting beheerde alle woningen in eigendom van bovenstaande verenigingen en het gemeentelijk woningbedrijf. Pas in 1983 was er één vereniging en wel Woningbouwvereniging Alblasserdam, later omgezet in Woningstichting Alblasserdam en op 31 december 2002 gefuseerd met Papendrecht, waarbij Woningstichting Westwaard Wonen is ontstaan. Samen met Forta vormt Westwaard Wonen in 2011 de nieuwe corporatie ‘Woonkracht10’.

 

 

lettergrootte