Gebiedsregisseur

Klanten van Woonkracht10 rekenen op je. Want Woonkracht10 Geeft Thuis. We bieden aan ruim 11.500 huishoudens een goede, betaalbare woning in een nette buurt in de regio Drechtsteden. Vandaag en in de toekomst. We zijn betrokken, verbindend, ondernemend en klantgericht en vinden de tevredenheid van onze klanten zeer belangrijk. Ons streven is om bij de beste woningcorporaties van Nederland te horen met enthousiaste klanten en medewerkers.

Woonkracht10 is volop in beweging. We hebben de ambitie om tot de betere corporaties van Nederland te behoren. Dit komt tot uitdrukking in diverse plannen om onze dienstverlening naar een hoger plan te trekken. Onze focus ligt op een enthousiaste klant. Dit willen we bereiken door het bieden van een goede betaalbare woning in een schone, veilige en nette buurt waar het prettig wonen is.
Daarnaast nemen we onze verantwoordelijkheid in het realiseren van woongenot heel serieus. Hierbij zoeken we steeds naar de balans tussen onze sociaal-maatschappelijke rol en het zakelijk rendement.
De afdeling Wonen is de centrale schakel tussen de klant en de organisatie. De afdeling is volop in ontwikkeling waardoor er binnen de verschillende teams kansen ontstaan. Zo ook binnen ons team Wijk- en complexbeheer.

Ons team Wijk- en Complexbeheer is verantwoordelijk voor het sturen op het woonplezier van huurders. De medewerkers werken doelgericht aan de leefbaarheid van complexen, grijpen in wanneer het woongenot onder druk komt te staan en nemen daar acties op, waardoor zij er aan bijdragen om (kwetsbare) huurders ‘binnenboord’ te houden. Ter ondersteuning van ons team wijk- en complexbeheer zijn wij op zoek naar een:

Gebiedsregisseur v/m (36 uur)

Wat houdt de functie in?
Binnen Woonkracht10 werken wij met geografische werkgebieden. De functienaam zegt het al: als gebiedsregisseur voer je regie over een bepaald werkgebied. Je maakt complexbeheerplannen, voert deze uit en evalueert die. Je stuurt hierbij op de door het assetmanagement gestelde rendementsdoelen, zowel maatschappelijk als financieel. Je coördineert de inzet van een gebiedsteam waarin collega’s vanuit de vakteams deelnemen. Om het woongenot van onze huurders te kunnen waarborgen ben je nauw betrokken bij het tot stand komen van diverse projecten: je adviseert, initieert en geeft leiding bij de uitvoering van projecten waarbij je sturing geeft aan de collega’s binnen jouw gebiedsteam. Je bent voor relaties en stakeholders het aanspreekpunt, waarbij je advies geeft over de portefeuille- en wijkstrategie en eventuele gebiedsontwikkeling. Naast het onderhouden van je netwerk, is zorgdragen voor een goede bewonersparticipatie even zo belangrijk. Dit doe je door mede vorm te geven aan betreffende beleid, het initiëren van bewonersadviesgroepen of andere vormen van participatie. Tijdens renovatie- en sloopwerkzaamheden zorg je voor heldere communicatie richting de bewoners, begeleiding en geef je advies op dusdanige wijze dat onze huurders zo min mogelijk hinder ondervinden. .

Iets voor jou?
Jij Geeft graag Thuis. Jij bent betrokken bij onze klant. Je bent je bewust wat zich afspeelt in je gebied en handelt hiernaar. Je bent in staat om een complex- of uitvoeringsplan op te stellen en dit om te zetten in concrete acties. Je zoekt hierin de verbinding met je gebiedsteam. Je neemt hiertoe het initiatief. Je denkt in mogelijkheden en bent resultaatgericht. Je legt makkelijk verbinding tussen verschillende partijen waarbij je de diverse belangen in ogenschouw neemt en hiertussen makkelijk kunt schakelen.  Je hebt het in je om zowel met onze stakeholders als met onze klanten te communiceren en het is je tweede natuur om sturing te geven aan je collega’s. Daarnaast ben je bereid om indien gewenst werkzaamheden te verrichten buiten de gebruikelijke arbeidstijden. Je hebt werkervaring binnen het vakgebied opgedaan en je hebt een toepasselijke hbo-opleiding afgerond. Kortom: jíj bent degene die samen met jouw team zorgt voor het woongenot van onze huurder!

Waarom bij ons?
Woonkracht10 is een ambitieus en energiek bedrijf. De functie van gebiedsregisseur is binnen onze organisatie nieuw. Als medewerker krijg je de kans om niet alleen jezelf te ontwikkelen maar ook om deze functie te ontwikkelen en hierin krijg je de ruimte om verantwoordelijkheid en initiatieven te nemen. Naast training-on-the-job, stimuleren wij dat je je ontwikkelt door het volgen van opleidingen. De inschaling van deze fulltime functie is passend bij de kandidaat met de juiste ervaring, kennis en competenties. De cao Woondiensten is van toepassing. Woonkracht10 biedt in eerste instantie een arbeidsovereenkomst aan voor de periode van een jaar. Het deelnemen aan een assessment, het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en navraag bij referenties, maken deel uit van de procedure bij indiensttreding.

We maken graag kennis met je!
Voldoe je aan de functie-eisen en ben je enthousiast én nieuwsgierig geworden naar deze uitdagende functie? Dan nodigen we je van harte uit te reageren. Ter voorbereiding op een eventueel gesprek ontvangen wij graag je cv en motivatie. Stuur deze naar trudikanders@woonkracht10.nl. Heb je nog vragen, neem dan contact op met Marleen van de Kamp, manager Wonen, via 078 620 2000.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

« overzicht

lettergrootte