Belanghouders

Nieuwsbrief juni 2016

Jaarverslag 2015

Voor Woonkracht10 was 2015 geen gemakkelijk jaar. Dit gold voor onze medewerkers en voor onze klanten. Ons transformatie-programma Thuis Geven legde veel druk op de werkorganisatie waardoor we vooral intern gericht waren. Woonkracht10 zoekt in 2016 de verbinding met klanten en onze stakeholders. Dat vraagt deze snel veranderende tijd waarin mensen leven. Eigen verantwoordelijkheid én samenwerking zijn sleutelwoorden. Samen bereiken we het beste voor onze huurders en blijven we zorgen voor betaalbaar en kwalitatief goed wonen in onze mooie regio.

CombiRaad en Woonkracht10 bekrachtigen gelijkwaardige samenwerking

Maandag 20 juni ondertekenden huurdersstichting CombiRaad en Woonkracht10 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Daarmee bekrachtigden zij een nieuwe manier van samenwerken. De CombiRaad is de onafhankelijke huurdersstichting van Woonkracht10 en komt op voor de belangen van al haar huurders. Binnen de nieuwe samenwerking zet de CombiRaad drie gebieds- en drie themacontactpersonen in die binnenkort actief zijn in de wijk. Huurders hebben zo een direct aanspreekpunt waardoor hun belangen optimaal worden behartigd. Samen met het bestuur van de CombiRaad zijn zij gesprekspartner van Woonkracht10.

» Lees meer

Huurverhoging bij Woonkracht10 gelijk aan inflatie

Woonkracht10 kiest ook dit jaar bewust voor een lage huurverhoging van 0,6% voor huurders met een laag en midden huishoudinkomen. Dit percentage is gelijk aan inflatie. Hiermee nemen wij als corporatie onze verantwoordelijkheid om de huren betaalbaar te houden. Ruim tachtig procent van de huurders van Woonkracht10 behoort tot de doelgroep met een huishoudinkomen tot € 44.360,-. Huurders met een hoger huishoudinkomen krijgen een huurverhoging van 4,6%. “De keuze voor een inflatievolgende huurverhoging voor die mensen die daar het meeste baat bij hebben, komt voort uit onze wens de huren voor hen niet te hoog te willen laten oplopen.", aldus Erwin Zwijnenburg.

» Lees meer

Twintig nieuwe eengezinswoningen in Alblasserdam

Op woensdag 11 mei vierden Woonkracht10 en de eerste bewoners van de totaal twintig nieuwbouwwoningen aan de Parallelweg in Alblasserdam de officiële oplevering. Erwin Zwijnenburg overhandigde met trots de sleutel aan de familie Grari bij de voordeur van hun nieuwe woning aan de Parallelweg in Alblasserdam. Erwin: “In het begin gingen we uit van circa 33 woningen, maar door een hoofdspanningskabel in de grond, waren we genoodzaakt om het woningaantal te verlagen naar twintig. Dit is mijn eerste oplevering als bestuurder van Woonkracht10. Om zo’n mooie woning uit handen te geven voelt als een feestje!” 

» Lees meer

lettergrootte