Nieuws

Woonkracht10 tekent Energierakkoord Drechtsteden

23-02-2018

Vrijdag 23 februari 2018 hebben bijna dertig vertegenwoordigers van gemeentes, provincie, netbeheer, warmtebedrijf, onderwijs, bedrijfsleven én inwoners in Duurzaamheidscentrum Weizigt te Dordrecht hun handtekening gezet onder de Samenwerkingsovereenkomst Drechtsteden Energieneutraal 2050. Ook de woningcorporaties uit de Drechtsteden, waaronder Woonkracht10, hebben de overeenkomst ondertekend. Een feestelijk moment waarmee we met elkaar laten zien dat we in de Drechtsteden gaan voor nieuwe energie!

Wat is de Energiestrategie Drechtsteden?

In de Energiestrategie Drechtsteden staat de gezamenlijke aanpak van ruim dertig organisaties uit de regio beschreven op het gebied van energie. Met elkaar gaan wij ons de komende jaren inzetten voor de overgang naar nieuwe, schone energie. Met als doel: Drechtsteden in 2050 energieneutraal. De energietransitie levert de regio Drechtsteden veel op: een schonere lucht, minder files, meer werkgelegenheid en betere woningen. 

Doelstellingen

Eén van de belangrijkste doelstellingen binnen het Energieakkoord Drechtsteden is het aardgasvrij maken van alle gebouwen en woningen in de regio. De eerste stappen zijn hiervoor al genomen met de uitrol van het warmtenet Drechtsteden. Daarnaast richten de deelnemende organisaties zich op het duurzaam opwekken van energie en op het fors terugdringen van het energiegebruik. Ook hiervoor zijn al diverse initiatieven genomen. 


Iedereen kan meedoen
"We nodigen inwoners en bedrijven van harte uit om met ons mee te doen," benadrukt regionaal portefeuillehouder Jacqueline van Dongen. "De energietransitie is iets wat we met elkaar moeten doen: overheid, inwoners en bedrijfsleven. Het gebeurt ook al op tal van plaatsen in onze regio, waar mensen bij de aanschaf van een nieuwe keuken voorsorteren op gasloos koken, hun woning isoleren of zonnepanelen plaatsen 


Meer weten over de Energiestrategie Drechtsteden?
Wilt u meer over de inhoud en de achtergrond van de Energiestrategie Drechtsteden? Neemt u dan een kijkje op www.drechtsteden.nl/duurzaamheid/energie. U kunt het volledige document hier downloaden

Terug naar overzicht
lettergrootte