Nieuws

Met elkaar maken we het verschil

19-12-2017

Het is fijn als je met plezier in een buurt kunt wonen, dat je elkaar kent en er voor elkaar bent als dat nodig is. Helaas is dat niet vanzelfsprekend. De gemeente Zwijndrecht vindt aandacht hiervoor belangrijk en stelde samen met de woningcorporaties Woonkracht10 en Trivire het 'Actieplan Buurtaanpak' voor Zwijndrecht op.

De buurtaanpak richt zich op leefbaarheid en gaat over problemen rond armoede en werkloosheid en onderwerpen zoals verkeersveiligheid en zwerfafval.

Actieve bewoners
Het actieplan Buurtaanpak wordt uitgevoerd door 'het team Buurtaanpak': alle partners en actieve bewoners. Zij hebben meegedacht bij het opstellen van maatregelen. In 2018 komt een bijeenkomst, waarin bewoners worden uitgenodigd actief mee te doen bij de uitvoering. Samen maken we het verschil in de buurt.

Aandacht voor elkaar
De wethouders Jolanda de Witte (Zorg en Welzijn) en Aaike Kamsteeg (Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen) zijn beiden verantwoordelijk voor de buurtaanpak in Zwijndrecht. Jolanda de Witte: "De betrokkenheid van actieve inwoners is heel belangrijk. We willen graag sociale buurten. Als iemand in armoede leeft of geen werk heeft, speelt eenzaamheid vaak ook een rol. Je loopt daar niet graag mee te koop. Als er aandacht voor elkaar is, maakt dat al een groot verschil." Aaike Kamsteeg: "In Zwijndrecht heeft de ervaring geleerd dat vooral een kleinschalige aanpak werkt. Daarom richten we onze aanpak niet op wijken, maar op buurten. De bereidheid van de bewoners om er samen iets van te maken, is daarmee groter."

Plezier in de buurt
Met de buurtaanpak willen de gemeenten en woningcorporaties bereiken dat bewoners met plezier in hun buurt wonen. De buitenruimte is 'schoon, heel en veilig': bewoners dragen zorg voor hun woonomgeving. Ook kennen bewoners elkaar, hebben contact, kunnen hun kwaliteiten benutten en weten de weg naar hulpverlening te vinden.

Buurtaanpak
Het Actieplan Buurtaanpak is aangeboden aan de gemeenteraad en staat op zwijndrecht.nl/gemeenteraad bij de stukkenlijst van 15 december onder brieven van het college.

Terug naar overzicht
lettergrootte