Op zoek naar een koopwoning?

Uw huurwoning kopen:

Woonkacht10 bepaalt welke woningen er verkocht mogen worden. Wanneer huurwoningen een verkoopbestemming krijgen worden ze eerst aangeboden aan de huidige huurder. Deze krijgt dan een brief waarin wordt aangeboden de huurwoning te kopen. Weet u niet of uw woning in aanmerking komt om te kopen? U kunt het altijd even navragen bij onze verkoopconsulent via 078-6202000.

Als uw woning verkocht mag worden dan zal de woning worden getaxeerd. Dit gebeurt door een onafhankelijke taxateur. Op basis van het taxatierapport ontvangt u van Woonkracht10 een prijsvoorstel om de woning te kopen. Als u akkoord gaat wordt er een koopovereenkomst opgemaakt. Woonkracht10 neemt dan de taxatiekosten voor haar rekening. Als u besluit de woning toch niet te kopen dan brengt Woonkracht10 u een (gedeelte) van de taxatiekosten in rekening.


Koopgarant:
Woonkracht10 biedt een beperkt aantal woningen met Koopgarant aan. Koopgarant is er om koopwoningen voor een grotere groep mensen betaalbaar te maken. Deze woningen worden voor een lagere prijs dan de marktwaarde verkocht, waardoor het voor een grotere groep mogelijk is om een koopwoning te financieren. Ook zullen de maandelijkse woonlasten lager zijn. Daarnaast heeft u de zekerheid dat wij de woning altijd terugkopen. Bij terugkoop ontvangt u de koopprijs die u bij aankoop heeft betaald plus (of min) een deel van de waardeontwikkeling. Dit houdt in dat bij terugkoop de oorspronkelijke prijsverlaging wordt verrekend.

Koopgarantwoningen zijn zeer gewild. Om iedereen een gelijke kans op zo’n woning te bieden werkt Woonkracht10 met tipberichten. Wanneer u interesse heeft in een Koopgarantwoning dan kunt u, via het contactformulier op onze website, uw contactgegevens doorgeven en aangeven dat u op de kandidatenlijst Koopgarant gezet wil worden. U ontvangt dan een bevestiging en uitleg over de gang van zaken.

Wilt u meer weten over Koopgarant dan mailen wij u graag de uitgebreide brochure.Reguliere verkoop:

Woonkracht10 biedt soms woningen te koop aan. Als van een woning met een verkoopbestemming de huur wordt opgezegd, dan wordt de woning via de reguliere weg verkocht. Deze woningen worden aangeboden op www.funda.nl en op www.corpowonen.nl Voor woningen in Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Alblasserdam werken we samen met Bremmer Makelaars te Zwijndrecht, telefoon 078-6772792. Voor woningen in Papendrecht werken we samen met Nederlof Makelaar & Hypotheek, telefoon 078-6150488. U kunt bij deze makelaars natuurlijk ook altijd aangeven dat u op zoek bent naar een woning.

Terugkoop opstarten:

Heeft u in het verleden een woning gekocht waar Woonkracht10 een terugkoopverplichting heeft en u wilt het terugkoopproces opstarten? Dan kunt u dit via het contactformulier op onze website aangeven of contact opnemen met onze verkoopconsulent via ons telefoonnummer
078-620 2000.


Waarom verkoopt Woonkracht10 woningen:

Met het geld dat Woonkracht10 met de verkoop van woningen verdient kunnen we sociale huurwoningen renoveren of nieuwbouw van sociale huurwoningen financieren. Op dit moment worden er alleen bestaande (huur)woningen verkocht en biedt Woonkracht10 geen nieuwbouw-woningen te koop aan.