Jaarverslagen

Jaarverslag 2020 online
Woonkracht10 kijkt terug op een bijzonder jaar. 2020 stond in het teken van de coronapandemie. De maatregelen om het virus in te dammen, beïnvloedden onze manier van werken, en doen dat nog steeds. Het thuiswerken heeft bij ons, net als waarschijnlijk bij u, een grote vlucht genomen. Dat we ondanks alle beperkingen toch bijna alle prestaties hebben geleverd die we ons hadden voorgenomen, daar zijn we trots op. Die resultaten laten we u graag zien in ons online jaarverslag.

Het jaar 2017

In 2017 startten we met als centraal thema 'waarmaken'. Daarmee wilden we als bestuur het belang van zichtbaarheid op onze externe prestaties onderstrepen.
Meer over 2017 leest u in ons online jaarverslag 2017.

Actueel