Inschrijven

Bent u op zoek naar een sociale huurwoning? Schrijf u dan in als woningzoekende bij Woonkeus.

Woonkeus Drechtsteden zet alle (sociale) huurwoningen die in de regio Drechtsteden vrijkomen op de website www.woonkeus.nl. Op die website moet u zich ook inschrijven als woningzoekende. Komt er een huurwoning vrij die aan uw wensen voldoet en voldoet u aan de gestelde voorwaarde m.b.t. inkomen en huishoudgrootte? Dan kunt u zich via Woonkeus Drechtsteden aanmelden voor die woning. Ook de woningen van Woonkracht10 zijn op de website van Woonkeus Drechtsteden te vinden.

Inschrijven
Elke woningzoekende die een sociale huurwoningSociale huurwoningen zijn bedoeld voor mensen met lagere inkomens. Heeft u een inkomen boven € 36.798,- ? Dan heeft u geen recht op een sociale huurwoning. zoekt in Drechtsteden, moet zich inschrijven bij Woonkeus. Zijn er woningen die bij u passen (op basis van inkomen en gezinssamenstelling)? Dan krijgt u die op de site van Woonkeus te zien. U kunt daarna via dezelfde site laten weten dat u een bepaalde woning graag wil huren.
Zijn er meerdere mensen met een inschrijving geïnteresseerd in dezelfde woning? Dan bepaalt Woonkeus aan de hand van alle regelsWoonkeus kijkt onder meer naar hoe lang u bent ingeschreven en of u een urgentieverklaring heeft. die er zijn voor sociale huurwoningen wie het meeste recht heeft op de woning.

Tarieven Woonkeus (prijspeil 2023)
- Inschrijven € 15,00
- Inschrijving verlengen € 12,50

Uittreksel BRP
Als u reageert op een woning die geadverteerd staat op Woonkeus, moet u een uittreksel uit het bevolkingsregister (BRP) van de gemeente aanvragen.
BRP staat voor Historisch uittreksel uit de Basisregistratie Personen. Dit uittreksel kunt u tegen betaling halen bij de gemeente waar u woont.
Let erop dat u het uittreksel rechtstreeks bij uw gemeente aanvraagt. Er zijn ook commerciële bureaus die dit voor u kunnen regelen, maar hiervoor vraagt het bureau extra geld.
Het uittreksel mag niet ouder zijn dan zes maanden. De datum waarop u op uw huidige adres bent gaan wonen en de samenstelling van uw gezin en/of het aantal inwonende personen moet hierop genoemd zijn.

Wilt u meer weten over de inschrijving bij Woonkeus en de regels voor het toewijzen van een sociale huurwoning? Kijk dan op www.woonkeus.nl

Woningaanbod

Klik op de onderstaande knop om het woningaanbod van de Drechtsteden op Woonkeus te bekijken.

Woningaanbod Drechtsteden