Uitleg Koopregelingen

Een betaalbare koopwoning

Woonkracht10 wil bewoners meer keuzevrijheid geven in hun contractvorm (huren of kopen). Daarom bieden we woningen te koop aan. Dit doen we op twee manieren. Enerzijds zetten we vrijgekomen huurwoningen te koop en anderzijds wijzen we ieder jaar een aantal woningen aan die we gaan verkopen aan de huidige huurders. Een voordeel van een eigen woning is dat u spaart voor later. In plaats van het geld over te maken naar ons, besteedt u het aan uw eigen huis. Bovendien kunt u voortaan zelf beslissen wat u binnen de woning wilt aanpassen. Wij vinden het belangrijk om het kopen van een woning betaalbaar te houden. Daarom hebben we twee koopregelingen: Koopgarant en Koopstart.

Kopen met Koopgarant

Een huis kopen wordt beter betaalbaar met de Koopgarantregeling. Koopgarant betekent kopen met een fikse korting. Het werkt als volgt. U koopt een woning van Woonkracht10. De aankoopprijs wordt vastgesteld (getaxeerd) door een onafhankelijke taxateur. U krijgt vervolgens een korting op deze taxatiewaarde, waardoor u lagere hypotheeklasten heeft. In tegenstelling tot Koopstart kunt u uw woning altijd weer terugverkopen aan Woonkracht10 tegen de getaxeerde marktwaarde.

Korting afhankelijk van inkomen 

Met Koopgarant koopt u uw woning met korting, tot wel 25 procent. Dat kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen kopen. Deze korting is afhankelijk van uw inkomen.

Download hier de folder 'Koopgarant' als pdf-bestand

Kopen met Koopstart

Koopstart is een koopvorm waarbij u wel de woning koopt, maar de grond in bruikleen heeft. Hierdoor kunt u een korting krijgen tot 25% op de getaxeerde marktwaarde. Wanneer u met Koopstart een woning koopt van Woonkracht10, kunt u wel gewoon gebruik maken van alle fiscale voordelen en is de woning vrij op de markt verkoopbaar. Deze regeling maakt het kopen van een woning voor meer mensen bereikbaar.

Koopstart in het kort

U krijgt een korting tot 25% op de getaxeerde marktwaarde van de woning. Om de afrekening te garanderen wordt gebruik gemaakt van erfpacht. Erfpacht houdt in dat u de grond in bruikleen heeft. De hypotheekrente is fiscaal aftrekbaar van de belastingen.

lettergrootte