Starterslening

Starterslening 2017

Voor veel starters is het moeilijk een koopwoning te betalen. Zeker mensen met een lager inkomen kunnen vaak lastig een hypotheek krijgen om een passende woning te kopen. Sommige gemeenten hebben een regeling om startende kopers een steuntje in de rug te geven; de Starterslening.

Wat is een starterslening?

De Starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van het huis en de hoogte van de (eerste) hypotheek bij de bank. Hieronder leest u hoe de startersregeling werkt en aan welke voorwaarden aanvragers moeten voldoen om voor de lening in aanmerking te komen.

Wie komt er voor in aanmerking?

Starters kunnen kopers zijn die van een huurwoning naar een koopwoning doorstromen. Ook personen die voor het eerst zelfstandig gaan wonen – bijvoorbeeld vanuit het ouderlijk huis of een studentenkamer – vallen in deze categorie. Om in aanmerking te komen voor een Starterslening moet er aan voorwaarden worden voldaan*:

  • De aanvrager koopt een woning in de gemeente waar de aanvraag is ingediend
  • De aanvrager van de starterslening woont al minimaal een jaar in deze gemeente of
  • heeft minimaal 10 jaar van zijn/haar leven in de gemeente gewoond of
  • heeft een vaste aanstelling bij een in de gemeente gevestigd bedrijf of instelling
  • De aanvrager is ouder dan 17 jaar en niet ouder dan 35 jaar op het moment van de aanvraag;
  • De aanvrager van de Starterslening is geen woningeigenaar en is dat ook niet eerder geweest;
  • Het bruto inkomen van het huishouden van de aanvrager bedraagt niet meer dan € 38.950,-.

* De voorwaarden kunnen per gemeente verschillen

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de starterslening op:
www.svn.nl/particulieren/lening/starterslening

lettergrootte