Koopregelingen

Woonkracht10 wil bewoners meer keuzevrijheid geven in hun contractvorm (huren of kopen). Daarom bieden we woningen te koop aan. Dit doen we op twee manieren. Enerzijds zetten we vrijgekomen huurwoningen te koop en anderzijds wijzen we ieder jaar een aantal woningen aan die we gaan verkopen aan de huurders die dat willen.

Een voordeel van een eigen woning is dat u spaart voor later. In plaats van het geld over te maken naar de corporatie, besteedt u het aan uw eigen huis. Bovendien kunt u voortaan zelf beslissen wat u binnen de woning wilt aanpassen. Wij vinden het belangrijk om het kopen van een woning betaalbaar te houden. Daarom hebben we twee koopregelingen: Koopgarant en Koopstart. Bekijk hier ons koopaanbod.

Kopen met Koopgarant

Een huis kopen wordt beter betaalbaar met de Koopgarantregeling. Koopgarant betekent kopen met een lagere hypotheek. Het werkt als volgt. U koopt een woning van Woonkracht10. De aankoopprijs wordt vastgesteld (getaxeerd) door een onafhankelijke taxateur. Vervolgens wordt er een percentage van de taxatiewaarde afgetrokken, waardoor u voor een lager bedrag een hypotheek hoeft af te sluiten. In tegenstelling tot Koopstart kunt u uw woning altijd weer terugverkopen aan Woonkracht10 tegen de getaxeerde marktwaarde.

Kopen met Koopstart

Koopstart is een koopvorm waarbij u wel de woning koopt, maar de grond in bruikleen heeft. Hierdoor kan het bedrag waar u een lening voor moet afsluiten tot 25% lager uitvallen dan de getaxeerde marktwaarde. Wanneer u met Koopstart een woning koopt van Woonkracht10, kunt u wel gewoon gebruik maken van alle fiscale voordelen en is de woning vrij op de markt verkoopbaar. Deze regeling maakt het kopen van een woning voor meer mensen bereikbaar.

lettergrootte