Inschrijven

Kennisbank > KENNISBOOM > Woningzoekende > Zoeken naar een sociale huurwoning > Wat is een sociale huurwoning?

Uw inkomen bepaalt de huurprijs

Corporaties moeten sinds de invoering van de Woningwet (1 juli 2015) zorgvuldiger toetsen of het inkomen van een woningzoekende past bij de huur die u gaat betalen. Dit wordt 'passend toewijzen' genoemd. Huishoudens krijgen zo een woning met een huur die aansluit bij hun inkomen. Het moet voorkomen dat huurders snel in betalingsproblemen komen en dat het bedrag dat het Rijk moet uitgeven aan huurtoeslag te hoog oploopt. Welke huurprijs bij uw inkomen past, leest u hier.

Inschrijven bij Woonkeus

Om te kunnen reageren op het woningaanbod moet u ingeschreven staan als woningzoekende bij Woonkeus. 

Kennisbank > KENNISBOOM > Woningzoekende > Zoeken naar een sociale huurwoning > Woonkeus Drechtsteden > Woonkeus > Inschrijven als woningzoekende
lettergrootte