Privacy en cookies

Privacy- en cookieverklaring

Inleidende bepalingen
Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Woonkracht10 aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Woonkracht10 is statutair gevestigd te Zwijndrecht (3331 AC) en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 23060266 en draagt de naam Woonkracht10. Woonkracht10 is online te bereiken via www.woonkracht10.nl/contact en telefonisch via (078) 620 20 00.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Woonkracht10 omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorie├źn) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Woonkracht10 aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens door Woonkracht10 valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Woonkracht10 behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen.


De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 17-05-18.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens
In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u met Woonkracht10 een overeenkomst sluit. De persoonsgegevens worden gebruikt voor het aanmaken van een account, het sluiten/opzeggen van de huurovereenkomst, het verrichten van betalingen en het indienen van klachten of serviceverzoeken. Bij het formulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Afhankelijk van de dienst die u afneemt, kan gevraagd worden naar uw voor- en achternaam, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, adres, telefoonnummer, BSN, betaalgegevens, kopie van een geldig legitimatiebewijs van de huurder en/of nieuwe medehuurder, historisch uittreksel Basisregistratie Personen van uw gemeente waarop alle op dit adres wonende personen vermeldt staan en de lengte het van samenwonen en tot slot een inkomensverklaring.

Het e-mailadres is nodig voor de verwerking van de aanvraag, maar wordt ook gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn. De persoonsgegevens worden voor een termijn van twee (2) jaar opgeslagen.

Grondslag
Aan de verwerking van uw gegevens ligt de uitvoering van de overeenkomst als rechtsgrond ten grondslag, want zonder deze gegevens kan Woonkracht10 u de diensten niet verschaffen. Daarnaast is de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichten die op Woonkracht10 rusten.

Cookies
Woonkracht10 maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van Woonkracht10 bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Woonkracht10 om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

Doorgifte aan verwerkers en derden
Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Woonkracht10 zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven 'verwerkers'. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van de website of online modules van Woonkracht10 verzorgt of een door Woonkracht10 ingeschakelde pakketdienst. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Woonkracht. De NAW-gegevens stuurt Woonkracht10 door naar onderaannemers om werkzaamheden in woningen te kunnen uitvoeren.

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Woonkracht10 op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging
Woonkracht10 heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u een account aanmaakt op onze website, kunt u zelf de door u verstrekte gegevens inzien en een verzoek doen deze te wijzigen.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een bericht zenden aan Woonkracht10 via www.woonkracht10.nl/contact

Indien u een klacht wil indienen over Woonkracht10 met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens). 

lettergrootte