Huurdersvertegenwoordiging

CombiRaad

De CombiRaad is de onafhankelijke huurdersstichting van Woonkracht10 en komt op voor de belangen van al haar huurders. Binnen de nieuwe samenwerking is de CombiRaad actief met drie gebieds- en drie themacontactpersonen in de wijk. Samen met het bestuur van de CombiRaad zijn zij gesprekspartner van Woonkracht10.

Meedoen en meepraten
Wilt u regelmatig overleg over uw buurt of over de renovatie die gaande is? Dan kunt u op twee manieren deelnemen;

  1. U signaleert een probleem, wilt een activiteit opzetten of een initiatief nemen? Dan kunt u een sponsorbijdrage aanvragen bij Woonkracht10 via het contactformulier op onze website. Uw aanvraag beoordelen wij samen met de CombiRaad.
  2. Wilt u iets veranderen in uw wijk om deze veiliger, schoner of vandalisme/overlast-‘proof’ te maken? Dan kunt u gebruik maken van uw participatierecht door een bewonersadviesgroep (BAG) op te richten of uw bevindingen te delen met de gebiedscontactpersoon van de CombiRaad.

Een bewonersadviesgroep (BAG) oprichten
Als u zich samen met uw medebewoners wilt inzetten in de wijk, omdat u iets wilt veranderen in uw wijk om deze veiliger, schoner of vandalisme/overlast-‘proof’ te maken, dan is een BAG iets voor u! De CombiRaad brengt u met de juiste medewerkers van Woonkracht10 in contact. Met elkaar benoemen we uw onderwerp tot een project. Wilt u meer informatie over het oprichten van een BAG? Neem dan contact op met de CombiRaad via het e-mailadres secretariaatcombiraadnl.

lettergrootte