Op zoek naar een huurwoning?

Wij verhuren sociale huurwoningen en zogeheten vrije sector huurwoningen. Hieronder leest u precies wat het verschil is. Beide soorten woningen verhuren we via Woonkeus. Voor een sociale huurwoning moet u zich bij Woonkeus inschrijven.

Sociale huur
Een sociale huurwoning is een woning met een netto huurprijs tot € 808,06 (prijspeil 2023) exclusief (zonder) servicekosten. Sociale huurwoningen zijn speciaal bedoeld voor mensen met een lager inkomen. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning mag uw jaarinkomen daarom niet hoger zijn dan € 44.035 als u alleen bent en € 48.625 als uw huishouden uit minimaal 2 personen bestaat. Ook deze grenzen gelden voor 2023.

Sociale huurwoningen worden verhuurd en beheerd door woningcorporaties, zoals Woonkracht10.

Inkomen vanaf €44.035 (1 persoon) of € 48.625 (minimaal 2 personen)
Woonkracht10 kan een beperkt aantal woningen toewijzen aan woningzoekenden met een inkomen vanaf € 44.035 (1 persoon) of € 48.625 (minimaal 2 personen) en €44.655 (prijspeil 2023).
In de advertentie op woonkeus staat dan vermeld dat reageren met een hoger inkomen is toegestaan. Als u op de site van Woonkeus bent ingelogd en u heeft uw inkomen en gezinssamenstelling correct ingevuld dan ziet u automatisch alle woningen waarop u kunt reageren. Hierbij ziet u dan ook de woningen waarop u mag reageren met een hoger inkomen.

Vrije sector
Een vrije sector huurwoning is een woning met een netto huurprijs boven € 808,06 (prijspeil 2023) exclusief (dus zonder) servicekosten. In de vrije sector geldt geen maximale huur. Verdient u meer dan € 44.035 (1 persoon) of € 48.625 (minimaal 2 personen) per jaar, dan heeft u geen recht op een sociale huurwoning. U kunt dan huren in de vrije sector.

De vrije sector woning worden gepubliceerd op de site van rooftrack en staan ook op Woonkeus. Inschrijven en reageren via Rooftrack is gratis.

Woningaanbod

Klik op de onderstaande knop om het woningaanbod van de Drechtsteden op Woonkeus te bekijken.

Woningaanbod Drechtsteden