Huurders die een te hoge huur hebben in verhouding tot hun inkomen, kunnen in 2021 voor één keer een huurverlaging krijgen. De regering heeft speciale regels gemaakt voor deze eenmalige huurverlaging. Sommige huurders hebben automatisch recht op een lagere huur. Andere huurders moeten zelf in actie komen.

Automatisch recht op huurverlaging? U ontvangt voor 1 april 2021 van ons een brief.
Of u recht heeft op minder huur, hangt af van de huur die u nu betaalt. En van uw huishouden en inkomen in 2019. In het schema in de flyer 'Eenmalige huurverlaging 2021' ziet u wanneer u recht heeft op huurverlaging.

Van de Belastingdienst horen wij of uw inkomen binnen de regels past. Als dat zo is, dan ontvangt u van ons een brief met een lagere huur. U hoeft zelf niets te doen.

Is uw inkomen vanaf 2020 gedaald? Dan kunt u misschien huurverlaging aanvragen.
Is uw inkomen de afgelopen 6 maanden lager geworden, bijvoorbeeld door corona of baanverlies? En is uw netto huur meer dan € 633,25 (u woont alleen of met 2 personen) of € 678.66 (u woont met 3 of meer personen)? Misschien hoeft u dan ook minder huur te betalen.

Deze huurverlaging moet u zelf bij ons aanvragen. Bekijk in het schema in de flyer 'Eenmalige huurverlaging 2021' wanneer u de huurverlaging kunt aanvragen. En hoe u dat doet.

Heeft u nog vragen?
U kunt bellen met het Service Center: (078) 620 20 00. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur.